Persbericht:  Megastalluilekkerland Vlagtwedde

Uitbreiding veeindustrie versus Cittaslow

De gemeente Vlagtwedde profileert zich als een duurzame, gezonde en groene gemeente, die zich heeft aangesloten heeft bij Cittaslow, waarin onder andere uitgegaan wordt van kleine, lokale, exclusieve landbouw.

 

De realiteit is echter dat binnen onze gemeente regelmatig megastallen toegestaan worden, uitbreidingen plaatsvinden en mestbassins worden aangelegd; bedrijven of zaken  die een aanslag plegen op dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en ons prachtige landschap.

 

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen twee jaar voordurend gevraagd om het monitoren van water, bodem en lucht, het uitvoeren van milieueffect rapportages en  gewezen op de gevolgen en de risico’s  t.a.v. dergelijke grote veebedrijven. Het college is nog niet doordrongen van de noodzaak hiervan en blijft wat onze partij betreft met het overgrote deel van de raad achter de feiten aanlopen wat betreft de intensieve veehouderij.

 

Ook afgelopen vergadering, dinsdag 13 september, heeft Seine Lok, uit hoofde van het college, een hard “nee” laten horen op de vraag van Edith van der Horst, of men van plan is de kleinschalige landbouw te steunen en stimuleren in onze gemeente. De Partij voor de Dieren moet wederom vaststellen dat aan het predicaat Cittaslow, op dit gebied, geen inhoud wordt gegeven maar het vooral de functie heeft van mooi uithangbord.

 

 

Edith van der Horst

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren.