Bijen in Nood

Sellingen: Partij voor de Dieren is initiatiefnemer van de motie Bijen in Nood die vanavond tijdens de raadsvergadering zal worden ingediend. Dit voor het behoud van onze bijen in de gemeente.

Uit recente gesprekken, die Anneke Janse (fractiemedewerker en tevens plaatsvervangend commissielid) met een bekende imker in onze gemeente voerde, werd haar duidelijk dat: DE HELFT VAN DE BIJENVOLKEN IN ONZE GEMEENTE DE WINTER NIET HEBBEN OVERLEEFD!

Al jaren nemen de problemen van bijen toe door factoren als het verminderde aantal  ‘voedselplekken’, zoals bloemrijke graslanden en bloeiende bermen, en door middelen, die zowel door boeren als door burgers gebruikt worden voor gewasbescherming en onkruidbestrijding.

De Partij voor de Dieren Vlagtwedde vindt dat de gemeente - mede-ondertekenaar van het bijenconvenant (door wethouder Seine Lok) en deelnemer van Cittaslow - een actieve(re) rol moet spelen voor het behoud van de bijen.

De Partij voor de Dieren zal daarom vanavond (27 juni) tijdens de raadsvergadering, een motie indienen met toetsbare maatregelen om de situatie van onze bijen (en andere insecten) te verbeteren. De motie wordt samen met GroenLinks en D66 ingediend.