Gemeente meer oog voor dierenwelzijn bij evenementen!

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 januari gaf burgemeester Kompier aan dat het college extra alert zal zijn bij het verstrekken van vergunningen en de betrokkenheid van dieren. Dit naar aanleiding van de schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren eerder indiende  over het gebruik van roofvogels en uilen bij het evenement Magisch Samhain in Bourtange 29 en 30 oktober jl. Volgens burgemeester Kompier heeft de Partij voor de Dieren hiermee een nieuw punt geagendeerd!

In de beantwoording van de vragen kwam terug dat het college van mening is dat het welzijn van dieren nooit ondergeschikt  gemaakt mag worden aan het vermaak dat wordt geboden bij een evenement.

Het college zal in aanloop naar de herindeling een nieuwe APV opstellen. Hierbij zal ook het onderwerp "dierenwelzijn" m.b.t. evenementen mee worden genomen.

De Partij voor de Dieren is uiteraard heel tevreden met dit behaalde resultaat.