Edith van der Horst in de raad over bouwplannen RSG

Laat ik beginnen met uit te spreken dat iedereen voor goed onderwijs is: ouders, leerlingen, burgers docenten. En niemand zal het in z'n hoofd halen, zeker niet in verkiezingstijd een ander geluid te laten horen.

Het doel is van een school is goed onderwijs,  maar hier gaat het over een, in mijn ogen buitensporig, plan voor huisvesten van onderwijs…huisvesting is een middel en geen doel op zich..net als ICT. Het hebben daarvan is niet impliciet gelijk aan goed onderwijs.

Onderwijs begint met goed opgeleide, betrokken docenten, een goede sfeer op school, motivatie, goede mentoraten, kleine klassen, meer handen in de klas etc

Al jaren besteden besturen geld dat eigenlijk naar het onderwijsproces zou moeten gaan aan het neerzetten van exorbitante gebouwen; een pluspunt in dit geval is dat  in ieder geval het onderwijzend personeel betrokken is geweest bij het opzetten van dit plan. Wat daar echter aan lijkt te ontbreken is een financieel kader; er lijkt geen grens te zijn gesteld aan mogelijkheden en wensen.

Tijdens de vorige bijeenkomst heb ik uitgesproken dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat men gebruikt maakt van het feit dat voor buitenstaanders onderwijs een ingewikkeld instituut is  en men dus vaak af  moet gaan op slogans als: eigentijds, gericht op de toekomst, innovatief, strategisch, 21st Century skills, flexibiliteit, transparantie, noodzakelijk etc.

De argumentatie die moet staven dat deze bouw en het daarbij behorende bedrag verantwoord is, is naar mijn mening voor een groot deel gebakken lucht en ik hoop dan ook dat raadsleden vragen zullen stellen net als ik en zullen aansturen op een betaalbaar, effeicient en het onderwijsproces ten goede komt.

 

Blz 5

in éen alinea wordt genoemd dat de huisvesting ontoereikend is  en dat de school bruist en bijzonder goed presteert..dat lijkt toch tegenstrijdig en blijkt daaruit niet dat deze enorme verbouwing overbodig is?

Blz 7

*waarom is voor u vakintegratie afhankelijk van geografie? Net als het gekend worden voor leerlingen en docenten?

*U schrijft dat het ministerie in toenemede mate eist dat bepaalde vakken in het kader van onderandere  eigentijdsonderwijs  naast elkaar dienen te zijn gesitueerd. Mijn ervaring is dat als het ministerie zulke dingen voorschrijft daar gelden voor zijn…die moeten dan ook bij onze gemeente zijn binnen gekomen is dat zo?. Mij is hier in ieder geval niets van bekend, noch van de LAR, noch van de VO-sectorraad nog via de Aob, of MR-platform.

*Succesvolle leerlingen,tevreden ouders,goed uitdagend onderwijs, een gebouw met aanzien gaan hand in hand met een adequate eigentijdse en concurrende huisvesting… Onderwijs is toch geen bedrijf? maar een maatschappelijk, vormend en opvoedkundig instituut dat slechts moet concurreren in goed onderwijs?.

Blz. 9

omschrijft u kernpunten van de school…kernpunten die voor elke school gelden en die volgens mij niet perse samenhangen met het gebouw.
We hebben in het onderwijs om de paar jaar te maken met ideeen vanuit het ministerie, nieuwe systemen die vaak na korte tijd alweer niet blijken te werken. Scholen spelen daar op in en gebruiken hun lokalen en school voor elke wijze van onderwijs door enkele aanpassingen soms door alleen de tafels en stoelen anders te zetten..u geeft aan dat eigentijdsonderwijs vraagt van de ruimten multifunctioneel te zijn nav de constatering dat de huidige lokalen ingericht zijn voor klassikaalonderwijs en omgezet moeten worden naar thematisch. Daar zou ik graag meer over horen.
WIFI zou niet goed functioneren net als het hebben van 2 computerlokalen…is dat niet op te lossen, met laptopkarren/kasten zoals veel scholen doen?

Blz 15 IK lees:

Dankzij de nieuwe entre aan de stationstraat is de RSG beter zichtbaar…De school is bij iedereen bekend, is een schitterend , mooi gesitueerd monument, dat in al zijn schoonheid gekoesterd zou moeten worden. In steden als Amsterdam zijn in verscheidene gebouwen in de stijl van de Amsterdamse school scholen onder gebracht die daar behoorlijk trots op zijn en  hun leerlingen historisch en cultureel besef van erfgoed meegeven. Zou dat niet ook het uitgangspunt van deze school moeten zijn?

 

Blz 21

Is het noodzakelijk dat leerlingen schitterend aangelegde tuinen hebben om in de zon te liggen om daar docenten te ontmoeten? En wie gaat die tuinen zo mooi houden?

Prachtig twee lokalen die buitenlessen mogelijk maken, maar is het niet zo dat door de ligging van de school een klas zo uit het lokaal het bos mee ingenomen kan worden?

Tot slot:

*We hebben het over een VMBO school, voorbereidend onderwijs dat heel andere eisen stelt dan het MBO waar men jongeren opleidt in een beroep.

*Deze enorme verbouwing bezorgt de huidige populatie binnen de school natuurlijk grote overlast..hoe gaat u dat oplossen?.

* Jarenlang zien we in Nederland besturen enorme gebouwen neerzetten om daarna in de problemen te komen  Deze school hoeft de lasten niet zelf te dragen en dat  spreekt naar mijn mening uit het stuk.

*We zitten in een tijd van krimp en bezuinigingen in de WMO, zorg een tijd waarin beknibbeld wordt op huishoudelijke hulp,  om dan te vragen om een gebouw van 12 miljoen voor een school vind ik niet uit te leggen.

* op blz 19 staat: pakken we binnen uit…de omschrijving “uit te pakken is precies waar het in dit stuk omgaat