Bijdrage commissievergadering o.a. voorbereidingsbesluit dat voortkomt uit motie PvdD 09/11/2016, Huisvestingsplan RSG Ter Apel.

[...]

7. Ingekomen stukken

[...]

07.B.01
 
Mevrouw Van der Horst: Het gaat over de Lindeboom die niet gekapt wordt. Wij zijn er natuurlijk altijd als de kippen bij als er een boom wel gekapt wordt, maar we lazen het bericht en ik werd er helemaal vrolijk van. Ik vond het een mooi voorbeeld van goed beleid. De burger krijgt een duidelijke argumentatie. Er wordt een deel tegemoetgekomen. Het wordt uitgelegd waarom die boom van waarde is en dus niet gekapt wordt. U hebt mijn partij daar verschrikkelijk blij mee gemaakt.  
[...]

07.C.01

[....]

Mevrouw Van der Horst: Dit voorbereidingsbesluit dat voortkomt uit een motie wat door de Partij voor de Dieren is ingediend op 9 november 2016 is zelfs nog iets scherper aangesteld dan het origineel. Het geldt nu niet alleen voor veehouders maar ook voor alle agrariërs. Toch hebben wij nog een kleine ongerustheid. Er gaat natuurlijk tijd overheen voordat de zaken geïmplementeerd zijn en ik vraag mij af of daar op geanticipeerd is. Wat doet men in de tussenliggende periode met aanvragen of uitbreidingen? Zodat mensen die bijvoorbeeld niet tussen de mazen van de wet doorkruipen.  

[...]

Mevrouw Van der Horst: Ik heb een vraag gesteld en ik zou hem zo graag beantwoord zien.
 
Wethouder Lok: Mijn excuses. Mevrouw Van der Horst heeft een vraag gesteld wat doet men in de tussenliggende periode. Dat gat is er nu dus nog. Zolang dit niet besloten wordt bij de provincie zit dat gat nog gewoon in de regelgeving. En zijn er geen instrumenten voor mocht dit zich voordoen. In een theoretisch geval kunnen wij daar niet in opereren en de provincie ook niet.

[...]

8. Huisvestingsplan RSG Ter Apel.

[...]

Mevrouw Van der Horst: Laat ik beginnen met uit te spreken dat iedereen natuurlijk voor goed onderwijs is. Ouders, leerlingen, burgers, en docenten. En niemand zal het in zijn hoofd halen, zeker niet in verkiezingstijd, om een ander geluid te laten horen. Het doel van een school is goed onderwijs. Maar hier gaat het over in mijn ogen een buitensporig plan voor huisvesten van onderwijs. Huisvesting is een middel en geen doel op zich net als ICT. Het hebben daarvan is niet impliciet goed onderwijs. Onderwijs begint bij goed opgeleide betrokken docenten, goede sfeer op school, motivatie, mentoraten, kleine klassen, meer handen in de klas, et cetera. Al jaren besteden besturen geld, dat eigenlijk naar het onderwijsproces zou moeten, aan het neerzetten van exorbitante gebouwen. En pluspunt in dit geval is dat in ieder geval onderwijzend personeel is betrokken bij het opzetten van dit plan. Wat er echter aan lijkt te ontbreken is een financieel kader. Er lijkt geen grens te zijn gesteld aan de mogelijkheden en de wensen. Tijdens de vorige bijeenkomst heb ik uitgesproken dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat men gebruik maakt van het feit dat voor buitenstaanders onderwijs een ingewikkeld instituut is. En men het vaak moet doen met slogans als eigen tijd, gericht op de toekomst, innovatief, strategisch, twentyfour century skills, flexibiliteit, transparant, en noodzakelijk. De argumentatie die moet staan voor dat deze bouw en het bijbehorende bedrag verantwoord is, is naar mijn mening voor een deel gebakken lucht. En we hopen ook dat raadsleden goede vragen zullen stellen. Ik zal ze in ieder geval wel stellen. In alinea één wordt genoemd dat de huisvesting ontoereikend is. Maar in dezelfde alinea wordt gezegd dat de school bruist en zeer goed presteert. Voor mij is dat een contradictie en niet een ondersteuning van het feit dat er verbouwd moet worden. Op bladzijde 7 stelt u dat vanwege de vakintergratie de lokalen bij elkaar moeten liggen. Ik wil graag van u horen waarom geografie daar een grote rol in speelt. Net als in het gekend worden door leerlingen en docenten. Dat is mijn inzien niet gebonden aan locatie. U schrijft dat het ministerie in toenemende mate eist dat bepaalde vakken in het kader van onder andere eigentijds onderwijs naast elkaar dienen te worden gesitueerd. Mijn ervaring is dat als dat zo is, als dat voorgeschreven is, dat er gelden voor zijn. Zijn die dan bij onze gemeente ook binnengekomen? Mij is in ieder geval niets bekend noch via de LAR, VO Sectorraad, AOB en mengplatformen. Dus ik hoor graag van u wat het betekent. Succesvolle leerlingen, tevreden ouders, goed uitdagend onderwijs, een gebouw met aanzien, gaan hand in hand met een adequate eigentijdse concurrerende huisvesting. Onderwijs is geen bedrijf. Het is een maatschappelijk, vormend, opvoedkundig instituut, dat slechts moet concurreren met goed onderwijs. U schrijft de kernpunten van uw school. En die kernpunten zijn eigenlijk de kernpunten van elke school. Volgens mij hangen ze niet samen met het gebouw. We hebben in het onderwijs om de zoveel jaar te maken met ideeën vanuit het ministerie waarin nieuwe systemen worden opgedrongen die na enkele jaren al niet meer blijken te werken. Scholen spelen daar handig op in met gebruik van lokalen en school, zodat ze bij elke verandering zich kunnen aanpassen. Soms zelfs door alleen de tafels en de stoelen te veranderen. U geeft aan, eigentijds onderwijs dat het vraagt om multifunctionele lokalen die nu nog maar ingericht zijn als klassikaal onderwijs en omgezet zouden moeten worden naar thematisch. Daar zou ik graag meer over horen. Het zou niet goed functioneren door vorm van het gebouw en u heeft last van twee computerlokalen. Is dat niet op te lossen met laptopkarren zoals in andere scholen vaak gebeurt. Op bladzijde 15 lees ik dankzij de nieuwe entree aan de Stationsstraat is de RSG beter zichtbaar. De school is bij iedereen bekend. Het is een schitterend gebouw. Prachtig gesitueerd en het in al zijn schoonheid gekoesterd zou moeten worden. In steden als Amsterdam zijn verschillende scholen gehuisvest in gebouwen van de Amsterdamse school en de leerlingen en docenten zijn daar trots op. De school geeft ook de leerlingen een soort besef van erfgoed, cultureel, en historische kanten. Zou dat niet ook het uitgangspunt van deze school moeten zijn? Op bladzijde 21 staat er dat het noodzakelijk is dat de kinderen die schitterende aangelegde tuin zouden moeten hebben om in de zon te kunnen liggen om daar docenten te ontmoeten. Ik vraag mij af hoe dat werkt op andere scholen en wie die tuinen dan zo mooi gaat houden. Er worden twee prachtige lokalen beschreven die buitenlessen mogelijk kunnen maken. Maar volgens mij is de school zo gelokaliseerd dat je vanuit de klas met de leerlingen naar buiten kan lopen en het bos in kan gaan. Tot slot. We hebben het over een VMBO school met deze verbouwingen. Waar jongeren worden opgeleid tot een beroep. Deze enorme verbouwing bezorgd ook de huidige populatie behoorlijk wat overlast en ik ben benieuwd hoe u dat gaat oplossen. Al jarenlang zien wij in Nederland besturen enorme gebouwen neerzetten daarna in de problemen komen. Deze school hoeft die lasten niet te dragen. En dat spreekt naar mijn mening een beetje uit het stuk. We zitten in een tijd van krimp, bezuinigen. We zouden voorzichtig zijn met grote investeringen. We zitten met bezuinigingen in de WMO, de zorg. De tijd waarin beknibbeld wordt op huishoudelijke hulp. Om dan te vragen om een gebouw van rond de 12 miljoen voor een school vind ik niet uit te leggen. Op pagina 19 staat en binnen pakken we uit. De omschrijving uit te pakken is in mijn optiek waar het in dit stuk om gaat.  

[....]

Mevrouw Van der Horst: Ik wil graag in volgorde eerst meneer Kuper geruststellen. U vraagt aan mij of wij voor bezuinigingen op onderwijs zijn. Nee natuurlijk niet. Wij zijn ook voor ontzettend goed onderwijs. En we zijn voor ontiegelijk goede investeringen. Wij vragen alleen om een bescheidener plan. Wij vinden dit plan te exorbitant. Teveel, te groot, er worden dingen in genoemd die mijn inzien niets met goed onderwijs te maken hebben. Uitdagend onderwijs speelt zich niet zozeer af in de vorm van de huisvesting. Dat speelt zich af in de faciliteit en de wijze waarop onderwijs gegeven wordt. De huisvesting speelt daar een bijrol in. Het is natuurlijk wel mooi maar het is niet de hoofdrol. Op dit moment in onze gebieden, Zuid Limburg en Oost Groningen zijn de scholen al bezig om samen te gaan in laagscholen. VMBO apart, HAVO apart, en het VWO apart, omdat mensen bang zijn dat ze straks grote gebouwen leeg hebben staan. Die grote scholengemeenschap zijn ze aan het afbouwen en afbreken, want ze willen laag maken omdat op het moment al allerlei scholen leeg zijn komen te staan. Ook scholen die een paar jaar geleden pas gebouwd zijn. Dat willen we natuurlijk tegengaan. In 2027, de laatste gegevens zijn vandaag ook weer binnengekomen, is 27% van de VMBO afdeling minder geworden. Ik vind het dan niet zo verantwoord om dan zo'n groot bedrag en zo'n enorme verbouwing te doen terwijl je weet dat er een krimp gaande is. Die houd je niet tegen met alleen een goed gebouw. Dat is niet de garantie voor de toekomst van een school. Ik kom bij mijn collega van de Partij van de Arbeid en die zegt dat we ook HAVO en VWO hebben. Ja, maar dat is een iets kleinere groep. En die grote verbouwingen gaan hoofdzakelijk over het VMBO. Die techniek en die zorg en welzijn daar gaan de meeste HAVO en VWO kinderen niet naartoe. Die gaan door naar andere opleidingen. Dus daarom noem ik dit omdat dat heel veel kosten met zich meeneemt. U zegt u bent duidelijk de Partij voor de Dieren. Dat is ook de bedoeling. Alleen wij proberen wel uit te leggen dat als je als mens goed bent voor flora en fauna dat je dat ook indirect meteen voor mensen bent. Maar u hebt gelijk wij zijn duidelijk de Partij voor de Dieren. Ik kom bij de wethouder. Ik vind het naar dat u geschrokken bent van mijn betoog. Maar ik voel me gedwongen om dat te doen. Ik voel natuurlijk dat iedereen zegt prachtig, dat moeten we doen, geweldig. Maar eerlijkheid 30 jaar ervaring in het onderwijs, kennis van onderwijs ik durf te zeggen dat ik dat heb, dwingen mij ertoe om de andere kant te laten zien, dwingen mij ertoe om te zeggen het kan ook minder. En dan is het ook steengoed. Een goed gebouw wil niet zeggen dat het een garantie is voor de toekomst. Dat is al meermalen gebleken in Nederland. Er zijn schitterende gebouwen neergezet. Scholen zijn omgevallen. Ondanks dat er reclame voor werd gemaakt. En scholen die in een gewoon klein gebouwtje zitten of die op de gracht in Amsterdam in een aftands pand zitten hebben levensvatbaarheid, omdat ze steengoed onderwijs geven. Uiteindelijk willen ouders steengoed onderwijs dat is het hoofdpunt. Dus investeren is prima. Maar dan vooral in het onderwijs en niet in de zaken die minder van belang zijn. En natuurlijk is zo'n school prachtig. Ik zou er zelf graag willen werken. Maar eerlijkheid gebied mij te zeggen als ik dit lees dat ik het buitensporig vind. U zegt u heeft het meeste gehaald uit de visie. Ja, omdat men zegt die visie te kunnen verwezenlijken doordat gebouw. Dus dan ga ik die visie langs en dan denk ik nou dat kan ook zonder dat gebouw. Eén van de zinnen die erin stond, bijvoorbeeld die prachtige tuinen die worden aangelegd waar leerlingen op het gras kunnen liggen om daar docenten te ontmoeten.
Als ik dat lees dan ben ik geschrokken. Dat dat serieus in dat plan staat. Ik wil benadrukken dat ik ontzettend van het onderwijs houd. Dat we heel erg zijn voor goed onderwijs. Dat we zeker moeten investeren. Maar mijn verantwoordelijkheidsgevoel zegt het kan absoluut minder. Er hoeft geen 12 miljoen naast zo'n geweldig gebouw neergezet te worden om te waarborgen dat we die mooie school in leven houden.

[...]

Mevrouw Van der Horst: Meneer Kuper u zegt dat het naïef is, misschien te denken dat je het zonder gebouw niet red. Ik zeg het natuurlijk niet voor niks. Het is steeds gebeurd. Men maakt prachtige gebouwen en na verloop van tijd waren die gebouwen overbodig. Die staan ook in Groningen. Niet alleen in Groningen maar in verschillende delen van ons land. Dus ik weet dat. Dus ik vind dat naar dat als we weer aan zoiets beginnen terwijl we weten dat in 2027 hier alweer een groot deel van de leerlingen vertrokken is, dat we straks met een heel groot leeg pand zitten. Ik maak mij daar zorgen over. Ik vind dat we daar op zijn minst over na moeten denken. Meneer Joling natuurlijk is het prachtig duurzaam, en natuurlijk is het prachtig de vloerverwarming en alle dingen die er zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik vind dat op een aantal punten het plan te ver gaat. Dat het franje is zoals mijn collega van de VVD zei. Het is juist franje in mijn optiek. Maar ik ben blij dat ik veel teweeg breng bij u dus dat is een mooie zaak. Meneer Brunen,

 
Pagina 23 van 46
 
ik ben ongelooflijk fan van het VMBO. Ik vind het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het VMBO. De investering in techniek is heel belangrijk. Zorg en welzijn is prachtig. Natuurlijk. Maar daar heb ik het niet over. Ik antwoord naar mijn collega die dacht dat ik niet wist dat er ook een HAVO en VWO in die school zat. Ik weet dat dat er is. Maar wij hebben het over die grote verbouwingen die kosten veel geld. Dat is op zich prima. Maar de andere dingen eromheen waarvan ik denk dat ze niet noodzakelijk zijn wil ik onder de aandacht brengen. Meneer Kriek als u net zoveel ervaring zou hebben als ik, u zegt we hebben een schooltje we lappen dat een beetje op maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd het is prima om te investeren. Ik heb ook gezegd dat het belangrijk is om faciliteiten te leveren. En aanpassingen en verbouwingen is allemaal prima. Maar ik vind dit gewoon te ruim, te breed. En ik begrijp dat het voor mensen die niet in het onderwijs zitten dat het lastig is als je hoort dat twenty centurys kills, flexibiliteit, dan denk je wat moet er veel gebeuren, we gaan dat doen. De meneer van D66 zei begrijp ik het nou goed dat ik teleurgesteld moet zijn dat u dit plan niet goed vindy. Ik vind zo'n plan wel goed, maar het kan minder. Dat is de boodschap.

[...]